skip to Main Content

Ohýbanie a strihanie sietí

Deliace centrum sietí do betónu sa nachádza v Cíferi. Pripravujeme prefabrikáty z karirohoží tvarujeme striháme a zvárame. Podľa požiadavky stavby zabezpečujeme výrobu atypických a presahových sietí.

Naše možnosti:

  • delenie a strihanie veľkých sieti až do šírky 6 m
  • príprava prefabrikátov pre šachty, steny a bloky
  • poradenstvo, strižné plány
  • doprava
  • skladanie svahových zábran proti zosuvu pôdy