skip to Main Content

Výroba armokošov

Pre stavebné spoločnosti zaoberajúce sa zakladaním stavieb zabezpečujeme zváranie armokošov automatickou linkou umiestnenou v Cíferi. Pri preprave zhotovených armokošov je dôležitou súčasťou ceny vzdialenosť a tým pádom cena dopravy. Naša mobilná linka môže byť presunutá priamo na stavbu v prípade dlhodobej zákazky.

V rámci výroby armokošov ponúkame:

  • Výrobu armokošov
  • Ručnú výrobu armokošov
  • Výrobu atypických armokošov
  • Výrobu hlavíc
  • Zváranie prefabrikovaných prvkov
  • Doprava