skip to Main Content

Ohýbanie betonárskej ocele

Stredisko prepracovania betonárskej ocele sa nachádza v obci Cífer pri Trnave pri diaľnici D1 na hlavnom ťahu Bratislava – Žilina. Na stredisku spracovávame betonársku oceľ valcovanú za tepla a za studena akostí B500B a B500A na automatických a poloautomatických strojoch. Vstupom je betonárska oceľ v tyčiach 06MM-32MM a vo zvitkoch 06MM-16MM. Týždenná kapacita v závislosti od priemerov spracovávanej výstuže je 150t.

Ponúkame:

 • Ohýbanie betonárskej ocele z tyčí 6 – 32 mm zo zvitkov 6 – 16 mm
 • Delenie Betonárskej ocele ocele z tyčí 6 – 32 mm zo zvitkov 4 – 16 mm
 • Rovnanie betonárskej ocele od 4 – 16 mm
 • Zváranie – zváranie betonárskej ocele, armatúr a strmeňov
 • Dodávku dištančných prvkov

Poskytujeme nasledovné služby v rámci armovania:

 • Zváranie betonárskej ocele, armatúr a strmeňov
 • Výroba armokošov
 • Zváranie prefabrikovaných košov
 • Výroba blokov a stien z kari rohoží
 • Ohýbanie a strihanie sietí
 • Dopravu