skip to Main Content

Spoločnosť KOVOSTAV Trnava s.r.o. sa zaoberá predajom betonárskej ocele, sietí, prepracovaním betonárskej ocele armovaním, výrobou armokošov a predajom hutníckeho materiálu prvej a druhej triedy.

SLUŽBY

SORTIMENT

STROJOVÉ VYBAVENIE