skip to Main Content

Pásky a zvitky

Ponúkame kvalitatívnu triedu 1a a 2a „overroling“, možnosť delenia a prevíjania zvitkov za studena a za tepla valcovaných, morených, pozinkovaných a lakoplastových. Naša ponuka je zameraná pre odberateľov so spotrebou 24t a viac, vzhľadom na váhu jedincov a dopravu. Podľa požiadavky zabezpečíme pozdĺžne alebo priečne delenie, pre povrchy náchylné na degradáciu balenie podľa požiadaviek.

Nonprime zvitky a pásky a ich využitie:

  • pozinkované pásky pre výrobu tenkostenných profilov a vzduchotechniky
  • za tepla valcované pásky pre výrobu uzemňovacích prvkov
  • pásky pre výrobu kovaní a zárubní
  • lakoplastové pásky a zvitky pre klampiarske odvetvie
  • zvitky pre zvodidlá a profilovanie
  • paletársky program kontajnery