skip to Main Content

Uzavreté profily

Komodity – uzavreté profily, rúry a duté profily ponúkame len v objemoch nad 24t. V tomto objeme je možnosť výberu rôznych dimenzií a typizovaných dĺžok. Zabezpečujeme vlastný výrobný vstup vo forme zvitkov a pások.

Ponúkame:

  • Dodávku konvenčných jaklových profilov pre výroby
  • Dodávky jaklov a rúr prvej a druhej akostnej triedy
  • Ponuka kratín a atypov pre výroby
  • Výrobu jaklov výberom vstupného zvitku