skip to Main Content

Zváranie a viazanie betonárskej ocele

Zváranie atypických armokošov, zváranie hlavíc, prípravu vencov, prekladov a stĺpov ponúkame na stredisku v Cíferi. Taktiež ponúkame prefabrikáciu armatúry stien, šácht, oporných múrov, pažiacich a protizosuvových prvkov výrobou zo zváraných sietí až do hrúbky 12mm.

  • Služby armovania
  • viazanie / zváranie vencov, prekladov stĺpov
  • viazanie / zváranie prefabrikovných košov, hlavíc
  • viazanie / zváranie stien a blokov
  • doprava vyarmovanej ocele na stavbu